Wizjonerzy Zdrowia Wprost. Reformatorzy 2024: Eksperci mówią, jak wydłużyć życie Polaków

Wizjonerzy Zdrowia Wprost. Reformatorzy 2024: Eksperci mówią, jak wydłużyć życie Polaków

Wizjonerzy Zdrowia Wprost Reformatorzy 2024
Wizjonerzy Zdrowia Wprost Reformatorzy 2024Źródło:Archiwum prywatne
Dodano: 
Za nami konferencja „Wizjonerzy Zdrowia Wprost. Reformatorzy 2024”, podczas której zostały poruszone najważniejsze zagadnienia z zakresu ochrony zdrowia. Była mowa zarówno o wyzwaniach systemowych, jak i priorytetach w kwestii chorób cywilizacyjnych.

Po raz kolejny Wprost zorganizowało konferencję „Wizjonerzy Zdrowia”. Podczas tegorocznej edycji odbyło się pięć paneli, w trakcie których przedstawiciele najważniejszych instytucji publicznych zajmujących się ochroną zdrowia razem z ekspertami medycznymi dyskutowali na temat wyzwań na 2024 rok. Była mowa o wizjach zdrowia w przyszłości, ale też o tym, jak te wizje wprowadzać w życie. Medycyna nigdy nie zmieniała się tak szybko, jak dzisiaj – to daje ogromne możliwości, ale idą za tym też liczne wyzwania. Niezwykle ważni są więc ludzie – reformatorzy, którzy patrzą w przyszłość i zmieniają system ochrony zdrowia. To właśnie oni podczas konferencji dyskutowali o tym, w jaki sposób można sprawić, żeby Polacy żyli dłużej i w lepszym zdrowiu.

Przebieg konferencji „Wizjonerzy Zdrowia Wprost. Reformatorzy 2024”

Pierwszy panel konferencji „Wizjonerzy Zdrowia Wprost. Reformatorzy 2024” poświęcony był najpoważniejszym wyzwaniom systemowym, które stoją przed polską ochroną zdrowia. Eksperci szukali odpowiedzi na pytanie: „Jak wydłużyć życie Polaków”. We wszystkich wystąpieniach pojawiała się kwestia tego, jak ważna jest profilaktyka. Była mowa również o potrzebie efektywnego wykorzystywania zasobów, które mamy w ramach systemu ochrony zdrowia i synergii między wszystkimi jego częściami. Został także poruszony temat roli szczepień ochronnych, a także diagnostyki molekularnej. Podczas debaty pojawiła się też kwestia zapobiegania chorobom, które są główną przyczyną zgonów w naszym kraju – mowa o chorobach sercowo-naczyniowych oraz onkologicznych.

Wizjonerzy Zdrowia 2024 panel drugi

Drugi panel konferencji dotyczył chorób cywilizacyjnych: chorób serca, otyłości oraz cukrzycy. Polska przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne określana jest jako kraj wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Specjaliści dyskutowali o tym, jak zmniejszyć umieralność z powodu tych schorzeń. Była mowa również o programach KOS-BAR i KOS BMI, a także o przełomie w diagnostyce i leczeniu chorób rzadkich w kardiologii, ale również o systemach monitorowania glikemii. Tutaj też pojawiła się kwestia tego, jak istotną rolę odgrywa profilaktyka oraz styl życia. Specjaliści podkreślali, jak ważne jest, by nie dopuścić między innymi do otyłości. „Póki my nie poradzimy sobie z chorobą otyłościową, to nie poradzimy sobie z tymi liczbami schorzeń kardiologicznych, nefrologicznych, neurologicznych, onkologicznych” – mówili eksperci.

Wizjonerzy Zdrowia 2024 panel trzeci

Umieralność z powodu chorób nowotworowych w Polsce jest ciągle wyższa od umieralności z tego powodu w Unii Europejskiej. Tematem trzeciego panelu były więc wyzwania w onkologii i hematoonkologii, między innymi w diagnozowaniu nowotworów, jak i leczeniu nowotworów litych i nowotworów hematologicznych. Poruszono również temat nowoczesnego leczenia skojarzonego: roli radioterapii, chemioterapii, immunoterapii i leczenia celowanego. Była też mowa o wyzwaniu, jakim w tej kwestii jest między innymi polityka lekowa.

Wizjonerzy Zdrowia 2024 panel czwarty

Czwarty panel konferencji nosił nazwę: Wprost o chorobach społecznych, chorobach pokolenia „silver” i kadrach w medycynie. Podjęty został temat sukcesów i wzywań w chorobach neurologicznych, ale też niewidzialnych epidemii, takich jak: osteoporoza oraz przewlekła choroba nerek. Specjaliści dyskutowali również o polityce senioralnej i profilaktyce, która jest szczególnie ważna dla tej grupy wiekowej, między innymi o szczepieniach ochronnych.

Wizjonerzy Zdrowia 2024 panel piąty

Piąty panel poświęcony był chorobom rzadkim. Eksperci rozmawiali o roli nowoczesnej diagnostyki w tym obszarze, ale również terapiach genowych i tym, czy są one przyszłością leczenia tej grupy chorób. Była również mowa o tym, jak poprawić diagnostykę, wykrywalność oraz leczenie chorób rzadkich, poruszona została też kwestia mechanizmu ich finansowania. Specjaliści podjęli również temat tego, jakim wyzwaniem są choroby rzadkie w onkologii dziecięcej i roli szczegółowej diagnostyki. Podsumowaniem panelu były słowa o wyrównaniu szans w kwestii osób chorych na choroby rzadkie i wdrażaniu rozwiązań systemowych skierowanych dla całej grupy chorych, a nie jedynie dotyczące poszczególnych jednostek chorobowych.

Partnerzy

  • Partnerzy
  • IPSEN
  • Dexcom
  • Novo Nordisk
  • Sandoz
  • AstraZeneca
  • Amgen
  • Medtronic
  • Baxter
  • Swixx BioPharma

Edycje Wizjonerzy Zdrowia

Statuetki „Wizjonerzy Zdrowia”

Zdrowie Wprost