Wizjonerzy Zdrowia 2023

Wprost: Logo „Wizjonerzy Zdrowia”

Konferencja Wizjonerzy Zdrowia 2023 27 marca 2023

System ochrony zdrowia w Polsce. Recepta na przyszłość

Miejsce

Crowne Plaza Warsaw – The HUB
Sala LONDYN | piętro 1 
Rondo Daszyńskiego 2 

Moderatorzy

 • Katarzyna Pinkosz, szef działu Zdrowia Wprost
 • Krzysztof Jakubiak, Modern Healthcare Institute

Program konferencji

Panel-1Panel 1 INAUGURACYJNY

godz. 9:30 -10:45

Dokąd zmierzamy, czyli jak wydłużyć życie Polaków: Profilaktyka, opieka koordynowana, innowacje"

 1. Adam Niedzielski minister zdrowia
 2. Dr hab. Radosław Sierpiński prezes Agencji Badań Medycznych
 3. Prof. Przemysław Mitkowski prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 4. Prof. Andrzej Nowakowski kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w Polsce, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 5. Krzysztof Kopeć prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 6. Filip Nowak prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
 7. Michał Kępowicz dyrektor ds. Relacji Strategicznych i Market Access, Philips Healthcare

Panel-2Panel 2 

godz. 11:00- 12:15

Onkologia, hematoonkologia: lokomotywy postępu w medycynie. Przełomy, nadzieje, oczekiwania pacjentów

 1. Mateusz Oczkowski naczelnik Wydziału Refundacji Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia
 2. Prof. Tadeusz Pieńkowski prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi
 3. Irena Rej prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska
 4. Dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie
 5. Prof. Dominik Dytfeld prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego
 6. Krystyna Wechmann prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Panel-3Panel 3 

godz. 12:30 -13:45

Choroby cywilizacyjne wciąż wyzwaniem. Choroby serca i nerek, otyłość jako priorytety w polityce lekowej

 1. Maciej Miłkowski wiceminister zdrowia
 2. Prof. Robert Gil kierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CMKP w Państwowym Instytucie Badawczym MSWiA, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 3. Prof. Mariusz Wyleżoł kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej, Szpital Czerniakowski w Warszawie
 4. Dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca
 5. Prof. Piotr Rozentryt III Katedra i Kliniczny Oddział Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 6. Prof. Beata Naumnik I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Panel-4Panel 4 

godz. 14:00 -15:15

Wyzwania 2023: Jak realizujemy Plan dla Chorób Rzadkich? Diagnostyka, leczenie, kompleksowa opieka

 1. Maciej Miłkowski wiceminister zdrowia
 2. Prof. Aleksandra Żurowska kierownik Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Nadciśnienia, Gdański Uniwersytet Medyczny
 3. Prof. Sergiusz Jóźwiak kierownik Kliniki Neurologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 4. Prof. Karina Jahnz-Różyk kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej WIM – PIB w Warszawie, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Alergologii
 5. Dorota Korycińska prezes Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska
 6. Prof. Marek Hus kierownik Katedry i Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie

Panel-5Panel 5 

godz. 15:30 -16:45

Kadry w medycynie. Jak zorganizować opiekę koordynowaną nad pacjentem, gdy w Polsce brakuje lekarzy, pielęgniarek, edukatorów zdrowotnych. Czy przełomowe technologie wspomogą lekarzy?

 1. Piotr Bromber wiceminister zdrowia
 2. Janusz Cieszyński minister KPRM
 3. Prof. Zbigniew Gaciong rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 4. Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
 5. Michał Kępowicz dyrektor ds. Relacji Strategicznych i Market Access, Philips Healthcare
 6. Paweł Kikosicki dyrektor Centrum e-Zdrowia
 7. Bartłomiej Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta

Laureaci Wizjonerzy Zdrowia 2023

W edycji wiosennej 2023 roku Kapituła przyznała 18 nagród w następujących kategoriach:

Nagroda Główna Wizjoner Zdrowia 2023
prof. Maciej Krzakowski, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Onkologii
prof. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
prof. Piotr Rutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Wizjonerska Osobowość
prof. Karina Jahnz-Różyk, Wojskowy Instytut Medyczny – PIB, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Alergologii
Wizjonerska Osobowość
prof. Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Wizjonerskie Rozwiązanie w Medycynie
prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Wizjoner Nauki
prof. Piotr Trzonkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
Wizjonerskie Technologie w Medycynie
Philips Polska
Wizjoner Zdrowia Publicznego
prof. Mariusz Bidziński, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Wizjoner Lekarz Społecznik
prof. Mariusz Wyleżoł, kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej, Szpital Czerniakowski w Warszawie
Wizjoner Lekarz Społecznik
dr hab. Marta Kałużna-Oleksy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca
Wizjoner Humanista w Medycynie
o. Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
Wizjonerski Program Edukacyjny
Pacjent Wykluczony, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Ambasador Zdrowia
Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA
Ambasador Poprawy Jakości Życia Pacjentów
Dorota Korycińska, prezes Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska,
dr Marek Karwacki, Centrum Koordynowanej Opieki Medycznej nad Pacjentami NF/RAS, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Nagroda Specjalna
dr n. med. Aleksandra Lewandowska, SP ZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi
Wizjoner z SERCEM
s. Wiktoria Maria, Hospicjum Sióstr Felicjanek im. bł. Hanny Chrzanowskiej w Warszawie

Relacja z Gali Wizjonerzy Zdrowia

Wizjonerzy Zdrowia Wprost 2023 – edycja wiosenna: nagrodziliśmy wybitne osobowości medycyny

Onkolodzy, kardiolodzy, ale też lekarze zajmujący się leczeniem chorób rzadkich – w tym roku statuetki Wizjonerów Zdrowia przyznano aż w 12 kategoriach. Nie zabrakło nagród za nowatorskie rozwiązania w medycynie oraz dla pacjentów.

Przeczytaj pełną relację

Edycje Wizjonerzy Zdrowia

Statuetki „Wizjonerzy Zdrowia”

Partnerzy

 • Partnerzy merytoryczni
 • Federacja pacjentów polskich
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • Polskie Amazonki
 • Fundacji OnkoCafe
 • PTLO
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Partnerzy
 • Novo Nordisk
 • MSD
 • Takeda
 • Swixx BioPharma
 • Sanofi
 • AstraZeneca
 • PHILIPS
 • Novartis
 • Sandoz
 • Centrum e-Zdrowia
 • Partner wspierający
 • Crowne Plaza Hotels & Resorts
Zdrowie Wprost