Wizjonerzy Zdrowia 2024

Wprost: Logo „Wizjonerzy Zdrowia”


Medycyna nigdy nie zmieniała się tak szybko jak dziś

Nowe metody diagnozowania, leczenia, sztuczna inteligencja – innowacyjne technologie już rewolucjonizują leczenie i podejście do pacjenta. Z drugiej strony stoimy przed ogromnymi wyzwaniami w zdrowiu, jak niedobory kadr medycznych, wysokie koszty nowoczesnych leków i technologii nielekowych, zdrowotny dług postpandemiczny, tsunami chorób nowotworowych, epidemia otyłości i cukrzycy, problemy zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży, dorosłych. W czasach pełnych wyzwań potrzebni są ludzie, którzy potrafią patrzeć w przyszłość, mają odwagę zmieniać system ochrony zdrowia, widzieć perspektywę pokoleń.


Konferencja Wizjonerzy Zdrowia 2024 25 marca 2024

Wizjonerzy Zdrowia. Reformatorzy 2024
Jak wydłużyć życie Polaków: wyzwania systemowe, organizacyjne, lekowe

Podczas konferencji „Wizjonerzy Zdrowia Wprost. Reformatorzy 2024”: JAK WYDŁUŻYĆ ŻYCIE POLAKÓW: WYZWANIA SYSTEMOWE, ORGANIZACYJNE, LEKOWE chcemy wspólnie z przedstawicielami najważniejszych instytucji publicznych zajmujących się ochroną zdrowia, ekspertami medycznymi i pacjentami mówić o najważniejszych priorytetach na 2024 rok: systemowych, organizacyjnych oraz w polityce lekowej, które mogą przełożyć się na najważniejsze cele, jakimi są: wydłużenie życia Polaków i wydłużenie życia Polaków w zdrowiu. Do paneli zaprosimy przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, AOTMiT, Rzecznika Praw Pacjenta, ekspertów systemu ochrony zdrowia, ekspertów medycznych, przedstawicieli pacjentów.

Miejsce

Novotel Warszawa Centrum
Marszałkowska 94/98, Sala Róża, parter

Program konferencji

czesc-1Część I

godz. 9:00 – 17:00


panel-1Panel otwarcia

godz. 9:00 – 10:30

Wyzwania, rekomendacje, priorytety: Legislacja, organizacja, profilaktyka innowacje w ochronie zdrowia

Wydłużenie życia Polaków, zwiększenie liczby urodzeń, poprawa opieki nad kobietami w ciąży, nad dziećmi, osobami starszymi z wielochorobowością: jakie są największe wyzwania przed polską ochroną zdrowia? Czy dzieci w Polsce mają optymalne leczenie? Jak można poprawić leczenie dorosłych? Czy udaje się wprowadzić koordynację w ochronie zdrowia? Coraz częściej mówi się o jakości leczenia, jednak wyzwaniem wciąż pozostaje dostępność do lekarzy specjalistów i skrócenie kolejek. W jakich dziedzinach medycyny już do się udało, co można jeszcze poprawić?

 • Profilaktyka jako priorytet polityki zdrowotnej państwa
 • Szczepienia ochronne – kalendarz szczepień dla dzieci i dorosłych
 • Standardy diagnostyczno-lecznicze w Polsce
 • Opieka zdrowotna nad dziećmi w Polsce
 • Innowacje w medycynie

Uczestnicy panelu: w trakcie potwierdzania


panel-2Panel 2 

godz. 10:45 – 11:45

Choroby cywilizacyjne: choroby serca, otyłość, cukrzyca

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne określa Polskę jako kraj wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, co oznacza, że aby je zmniejszyć, konieczne jest zniwelowanie czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, picie alkoholu, palenie papierosów. Zmiana stylu życia powoduje, że coraz większym problemem w Polsce stają się choroby cywilizacyjne, jak otyłość, cukrzyca typu 2.

 • Jak zmniejszyć umieralność Polaków z powodów sercowo-naczyniowych? Program KOS-Zawał, Narodowy Program Chorób Układu Krążenia, opieka koordynowana w POZ
 • Niewydolność serca, hipercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze: jak poprawić efektywność wykrywania i leczenia
 • Jak ograniczyć epidemię otyłości. Efektywność wprowadzenia podatku cukrowego, programów KOS-BAR i KOS BMI
 • Nowoczesne systemy monitorowania glikemii i leczenia cukrzycy
 • Rzadkie choroby w kardiologii: przełom w diagnostyce i leczeniu

Uczestnicy panelu: w trakcie potwierdzania


panel-3Panel 3 

godz. 12:00 – 13:00

Wyzwania w onkologii i hematoonkologii

W onkologii i hematoonkologii dokonuje się ogromny postęp: nowoczesne leki dają coraz częściej szansę na wyleczenie choroby nowotworowej lub wydłużenie życia. Wyzwaniem jest diagnostyka, w tym diagnostyka genetyczna, a także taka polityka lekowa, która umożliwi jak najszybsze udostępnianie skutecznych terapii

 • Wyzwania w diagnozowaniu nowotworów
 • Wyzwania w leczeniu nowotworów litych i nowotworów hematologicznych
 • Nowoczesne leczenie to skojarzenie. Rola radioterapii, chemioterapii, immunoterapii i leczenia celowanego

Uczestnicy panelu: w trakcie potwierdzania


panel-4Panel 4 

godz. 13:15 – 14:15

Rewolucja w chorobach rzadkich. Diagnostyka, nowoczesne terapie

Choroby rzadkie to jedno z wyzwań w polityce lekowej, a także w polityce społecznej. Czy Plan dla Chorób Rzadkich poprawił sytuację pacjentów z chorobami rzadkimi? Wyzwania w diagnostyce i leczeniu chorób rzadkich. Opieka kompleksowa nad pacjentem z chorobą rzadką.

 • Rola nowoczesnej diagnostyki w diagnozowaniu chorób rzadkich
 • Rzadkie choroby uwarunkowane genetycznie: jak poprawić wykrywalność, diagnostykę i leczenie
 • Enzymatyczne terapie zastępcze jako leczenie przyczynowe
 • Terapie genowe w chorobach rzadkich: czy to przyszłość leczenia?
 • Mechanizmy finansowania chorób rzadkich

Uczestnicy panelu: w trakcie potwierdzania


panel-5Panel 5 

godz. 14:30 – 15:30

Wprost o chorobach społecznych, chorobach pokolenia „silver” i kadrach w medycynie

Choroby neurologiczne są coraz większym wyzwaniem, coraz częściej uznaje się, że powinny one stanowić – po kardiologii i onkologii – trzeci priorytet państwa. Kolejnym priorytetem i wyzwaniem jest polityka senioralna, ze względu na proces starzenia się społeczeństwa. Wyzwaniem w przypadku osób starszych jest m.in. wielochorobowość, osteoporoza, a także profilaktyka – w tym m.in. zachęcanie do szczepień ochronnych.

 • Sukcesy i wyzwania w leczeniu chorób neurologicznych.
 • Wyzwania demograficzne Polski a problem kadr w medycynie
 • Polityka senioralna i choroby seniorów
 • Wyzwania w zakresie profilaktyki i szczepień ochronnych

Uczestnicy panelu: w trakcie potwierdzania


czesc-2Część II 

godz.19:00 – 21:30

Gala wręczenia nagród „Wizjoner Zdrowia 2023"


Partnerzy

 • Patronat Honorowy
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Partnerzy wydarzenia
 • Federacja Pacjentów Polskich
 • EcoSerce – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń
 • Fundacja HypoGenek
 • Fundacji OnkoCafe
 • Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej – IPPEZ
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki – OSMN
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych – PKPO
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
 • Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne – PTFe
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • PTLO
 • Polskie Towarzystwo Onkologiczne
 • Stowarzyszenie Neurofibromatozy Polska – Alba Julia
 • Polskie Amazonki – Ruch Społeczny
 • Centrum Kryzysowe

Edycje Wizjonerzy Zdrowia

Statuetki „Wizjonerzy Zdrowia”

Zdrowie Wprost