Nagrody Wizjonerzy Zdrowia 2023 rozdane. Laureaci to wyjątkowi lekarze, eksperci, pacjenci

Nagrody Wizjonerzy Zdrowia 2023 rozdane. Laureaci to wyjątkowi lekarze, eksperci, pacjenci

Nagrody Wizjonerzy Zdrowia 2023 (edycja jesienna) rozdane!
Nagrody Wizjonerzy Zdrowia 2023 (edycja jesienna) rozdane! Źródło: Piotr Woźniakiewicz/Ars Lumen
Dodano: 
Kapituła Nagrody Wizjonerzy Zdrowia Wprost już po raz kolejny przyznała nagrody wybitnym osobom zmieniającym polską medycynę i system ochrony zdrowia – za działania na rzecz pacjentów, zmian w systemie ochrony zdrowia, empatię. Nagrodę główną otrzymał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Rozdano też nagrody Omnia Pro Infirmis: Wszystko dla Pacjentów.

Gala Wizjonerzy Zdrowia 2023 była podsumowaniem całodniowej konferencji Wizjonerzy Zdrowia Wprost podczas której eksperci, lekarze, pacjenci podsumowali 2023 rok w zdrowiu i mówili o rekomendacjach na 2024 rok.

– Nagrody Wizjoner Zdrowia to okazja do wyróżnienia osób, które mają odwagę nie tylko reagować na bieżące problemy, ale przede wszystkim patrzeć w przyszłość. Tych, którzy zmieniają rzeczywistość i stoją na straży tego co ważne, niepowtarzalne, emocjonalne, intelektualne, nie pozwolą zniszczyć tego potencjału – mówiła Katarzyna Gintrowska, prezes PMPG Polskie Media, otwierając Galę.

Katarzyna Gintrowska

Wizjonerzy Zdrowia 2023: podsumowanie roku

Nagrody Wizjonerzy Zdrowia otrzymali:

Nagroda Główna: Wizjoner Zdrowia 2023: wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski

Nagroda za konsekwencję w działaniu, sukcesy w udostępnianiu pacjentom nowych leków dających szansę na wydłużenie życia, poprawiających jego jakość, a często dających szansę na wyleczenie; za empatię w stosunku do potrzeb pacjentów. Jego praca i pracowitość jest doceniania przez lekarzy, ekspertów, środowiska pacjentów.

– Od 5 lat pełnię funkcję wiceministra zdrowia, starałam się być prawdziwym ministrem, czyli starałem się służyć pacjentom i wydaje mi się, że w tym zakresie wyszło dobrze. Pomogły mi wcześniejsze doświadczenia m.in. z Instytutu Matki i Dziecka, gdzie często trzeba było podejmować trudne decyzje. Trudne decyzje są do podjęcia cały czas, gdyż nie zawsze udaje się udostępnić leczenie dla wszystkich pacjentów. To są trudne negocjacje z firmami farmaceutycznymi, cieszę się jednak, że często kończą się one sukcesem – mówił wiceminister Miłkowski, dziękując za nagrodę.

Wiceminister Maciej Miłkowski z nagrodą główną Wizjonerzy Zdrowia 2023

Wizjoner Systemu Ochrony Zdrowia: prof. dr hab. Marek Rękas, krajowy konsultant w dziedzinie okulistyki, kierownik Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego.

Nagroda za wprowadzanie kompleksowych zmian systemowych w polskiej okulistyce, w kierunku jakości zmiany w opiece nad pacjentami z AMD i DME.

Prof. Marek Rękas to znakomity chirurg, który ma za sobą tysiące przeprowadzonych operacji ratujących i przywracających wzrok. Specjalizuje się w chirurgii jaskry, zaćmy, przeszczepach rogówki. Opracował wiele innowacyjnych technik operacyjnych. Dzięki jego działaniom, współpracy z Ministerstwem Zdrowia, NFZ, udało się m.in. doprowadzić do zlikwidowania wieloletnich kolejek do operacji zaćmy, a programy leczenia takich chorób prowadzących do utraty widzenia, jak zwyrodnienie plamki żółtej i cukrzycowy obrzęk plamki, są na najwyższym europejskim i światowym poziomie. W okulistyce również, jako w pierwszej dziedzinie medycyny, wprowadzane są elementy płacenia za jakość wykonanych procedur operacyjnych.

Prof. Marek Rękas z nagrodą Wizjoner Systemu Ochrony Zdrowia

Zdrowie Publiczne: prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, kierownik Zakładu Farmakoekonomiki oraz kierownik Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych Instytutu Matki i Dziecka

Jest twórcą pierwszego rządowego dokumentu Polityka Lekowa Państwa. Doskonale zna problematykę leków i wprowadzania ich na rynek. Pełniąc funkcję wiceministra odpowiedzialnego za refundację leków, zawsze patrzył szeroko, widząc w nowej terapii nie tylko koszty, ale również nadzieję dla pacjentów. Wiele zawdzięczają mu między innymi osoby z chorobami rzadkimi.

Jest również ekspertem zdrowia publicznego, bardzo zaangażowanym w propagowanie wiedzy na temat szczepień ochronnych, profilaktyki, edukacji zdrowotnej.

Prof. Marcin Czech z nagrodą Wizjonerzy Zdrowia w kategorii Wizjoner Zdrowia Publicznego

Ambasadorka Zdrowia: dr n. ekonomicznych Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego

Wybitna ekspertka z zakresu ochrony zdrowia, liderka i inicjatorka kompleksowych zmian w ochronie zdrowia, współtwórczyni licznych programów kompleksowej opieki, m.in. nad pacjentami neurologicznymi, reumatologicznymi, z chorobą otyłościową. Świetnie rozumie zarówno perspektywę medyczną, farmakoekonomiczną, jak pacjencką.

Nagrodę dr n. ekonom. Małgorzacie Gałązce-Sobotce wręczył prof. Radosław Sierpiński, prezes ABM

Osobowość w Medycynie: prof. Zbigniew Nawrat, Śląski Uniwersytet Medyczny

Fizyk, który ratuje serca, pomysłodawca i konstruktor pierwszego w Europie robota do operacji na sercu. „Ojciec” rodziny polskich robotów chirurgicznych Robin Heart. Naukowiec, wynalazca, nauczyciel, pionier i propagator robotyki medycznej. Wierzy, że Polska wciąż może produkować własne roboty medyczne i stać się potęgą pod tym względem. Jest też założycielem i prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Robotyki Medycznej.

Prof. Zbigniew Nawrat: Osobowość w Medycynie

Wizjoner Humanista w Medycynie: ks. Tomasz Marek Trzaska

Suicydolog, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek platformy pomocowo-edukacyjnej „Życie warte jest rozmowy”. Szkoli dziennikarzy, studentów, księży, jak pomagać osobom w kryzysie samobójczym. Angażuje się też w pomoc osobom w kryzysie samobójczym oraz rodzinom pogrążonym w żałobie po stracie samobójczej.

Przywraca również pamięć o ludziach, którzy znajdując się w najtrudniejszej sytuacji, nie poddawali się, walczyli o życie i o wartości. Jest kapelanem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL na Rakowieckiej. Mówi o nich młodym ludziom, pokazując, jak ważne jest życie i wartości w życiu.

Ks. Tomasz Marek Trzaska z nagrodą Wizjoner Humanista w Medycynie za pomoc osobom w kryzysie i przywracanie pamięci

Wizjoner-Społecznik: Kamila Dratkowicz

Cierpi na chorobę ultrarzatką: hipofosfatazję, jest założycielką Fundacji HypoGenek, prowadzi stronę internetową, gdzie umieszcza informacje o chorobie: to pierwsza strona na temat tej choroby, organizowała również pierwszą konferencję dla pacjentów z tą chorobą.

Choroba „posadziła ją na wózek” pracuje rękami – maluje obrazy, robi biżuterię z żywicy, wideo kartki. Napisała książkę o swoim życiu, chcąc pokazać, że mimo choroby można cieszyć się życiem.

Kamila Dratkowicz; Wizjoner Społecznik

Wizjoner Społecznik: Małgorzata Maksymowicz, założycielka grupy na FB Rak Płuca

Od kilku lat choruje na raka płuca, stara się propagować wiedzę na temat tego nowotworu wśród chorych – założyła na FB grupę dla chorych. Dziś jest to największa grupa na FB dla osób z tym nowotworem, na której jest dziś już ponad 7 tys. osób. To miejsce, gdzie często trafiają osoby w trakcie diagnozy raka płuca, lub tuż po niej, przerażone przyszłością, pełne lęków, nie wiedzące, co robić, gdzie się leczyć. „Tu, na grupie, dowiedziałam się więcej niż od lekarzy”. „Dzięki Wam żyję”, „Gdyby nie ta grupa, to mojego Ojca, Mamy by już nie było” – piszą pacjenci i ich rodziny.

Stworzyła też małą grupę „Rak Płuca – Ostatnia Walka i Życie po Życiu” dla opiekunów chorych w stanie terminalnym i rodzin osób, które odeszły. Dostają tu nieocenione wsparcie.

Małgorzata Maksymowicz z nagrodą Wizjoner Społecznik

Wizjoner-Edukator: prof. Rajmund Michalski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki

W wieku 29 lat przypadkiem dowiedział się o tym, że ma utracone 50% czynności nerek. Był dializowany, obecnie jest po przeszczepie nerek. Stowarzyszenie, które prowadzi, stara się popularyzować wiedzę o konieczności wykonywania badań moczu oraz oznaczania kreatyniny we krwi. Angażuje się w propagowanie wiedzy, że przewlekłą chorobę nerek można dziś leczyć, wspiera wprowadzanie opieki koordynowanej nefrologicznej, zabiega o refundację nowych leków, propaguje wiedzę na temat dializoterapii oraz idei transplantacji. Cały czas kontynuuje pracę zawodową, a na pracę w stowarzyszeniu poświęca większość urlopu.

Prof. Rajmund Michalski z nagrodą Wizjoner-Edukator

Ambasador Poprawy Jakości Życia Pacjentów: firma Viatris

W tym roku wprowadziła na rynek grupę nowoczesnych leków stosowanych w anestezjologii, intensywnej terapii, leczeniu zakażeń szpitalnych. To również leki bezcenne w profilaktyce chorób nowotworowych, jak rak jelita. Przyczyniają się też do ratowania życia w oddziałach intensywnej opieki medycznej. Mają nie tylko dużą skuteczność, ale także niewielką ilość skutków ubocznych, co ważne dla bezpieczeństwa i poprawy komfortu życia pacjenta.

Nagroda za nieustanne dążenie do doskonałości i innowacyjności w poprawie jakości życia pacjentów będących w opiece anestezjologicznej.

Hanna Gil, Head of Biosimilar Oncology&Hospital Viatris z nagrodą Ambasador Poprawy Jakości Życia Pacjentów dla firmy Viatris

Wizjoner Pracodawca: Alior Bank

Nagroda za wyróżniającą się działalność mającą na celu wsparcie pracowników w zakresie zdrowia, podejmowanie działań wspierających zdrowy styl życia i aktywność fizyczną, propagowanie i organizację badań profilaktycznych, stwarzanie możliwości konsultacji medycznych, edukowanie pracowników w zakresie zdrowia, podejmowanie inicjatyw mających na celu zaangażowanie pracowników w akcje charytatywne wspierające kondycję fizyczną.

Wiceprezes Zarządu Alior Bank Paweł Tymczyszyn odebrał z rąk Małgorzaty Golińskiej nagrodę Wizjoner Zdrowia w kategorii Pracodawca dla Alior Bank

Wizjonerski Program Profilaktyczno-Edukacyjny: Dłuższe życie z cukrzycą

Cukrzyca jest nazywana pierwszą niezakaźną epidemią XXI wieku: niszczy serce, odbiera wzrok, potrafi też odebrać ponad 10 lat życia. Tak jednak nie musi być – jeśli pacjent jest dobrze wyedukowany, wie, jak kontrolować chorobę i jak się leczyć. Nie zawsze lekarz w gabinecie ma czas, by przekazać wszystkie informacje, dlatego niezbędne są kampanie edukacyjne skierowane do pacjentów oraz do osób zdrowych, by wiedziały, jak chronić się przed chorobą. Ten program profilaktyczno-edukacyjny jest prowadzony już od 7 lat. Wszystkie materiały powstają dzięki współpracy z diabetologami, kardiologami, psychologami, Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, Polskim Towarzystwem Diabetologicznym, przy wsparciu organizacji pacjentów. Inicjatorem kampanii jest firma Boehringer Ingelheim.

Nagrodę za wizjonerski program profilaktyczny Dłuższe życie z cukrzycą odebrała Aleksandra Rusin-Mieniewska

Wizjonerska Kampania Edukacyjna MASZ WYBÓR: Federacja Stowarzyszeń „Amazonki", fundacja „Spa for Cancer Friends for Cancer”

Celem kampanii jest propagowanie wiedzy na temat raka piersi oraz rekomendowanych możliwości terapeutycznych, a także wsparcie kobiet chorujących na raka piersi i ich bliskich, zachęcenie ich do aktywnego włączenia się w proces leczenia i wspólnego z lekarzem podejmowania decyzji odnośnie możliwych opcji leczenia. „Mamy wybór, więc szukajmy tej drogi, która spowoduje, że będziemy się czuły bezpieczne, bo chodzi o nasze zdrowie. Chodzi o to, jak będziemy się czuły ze sobą, jak potoczy się nasza historia – mówi Agata, jedna z bohaterek kampanii "Masz Wybór", u której w 2015 r. zdiagnozowano hormonozależnego, HER2-ujemnego raka piersi.

Krystyna Wechmann i Anna Hencka-Zyser: nagrodę wręczał Tomasz Latos, wieloletni przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia

Nagroda Specjalna: Prof. dr hab. Mariusz Wysocki, wieloletni kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Z szacunkiem i troską pochyla się nad każdym chorym. „Służba dziecku to dla lekarzy i pielęgniarek życiowa misja": taką życiową misję pełni ten wyjątkowy specjalista w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej. Przez lata współpracował – i robi to nadal – z ogólnopolskimi stowarzyszeniami i fundacjami wspierającymi dzieci z chorobami nowotworowymi i ich rodziców. Przyczynił się do powstania ogólnopolskiego Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska, które działa na rzecz pacjentów obciążonych neurofibromatozami: rzadkimi, pierwotnie nowotworowymi schorzeniami układu nerwowego. Przez lata byli oni odsyłani od szpitala do szpitala, od lekarza do lekarza, aż znaleźli bezpieczną przystań w klinice Profesora. Pomaga on również małym pacjentom z chorobami nowotworowymi z Ukrainy.

Prof. Mariusz Wysocki z Nagrodą Specjalną Wizjonerzy Zdrowia 2023

Nagrody Specjalne: OMNIA PRO INFIRMIS 2023: Wszystko dla Chorych

Kapituła redakcji Wprost nagrodziła też wyjątkowych lekarzy, lekarzy społeczników, którzy w szczególny sposób są oddani pacjentom: OMNIA PRO INFIRMIS 2023: Wszystko dla Chorych.

Nagrody OMNIA PRO INFIRMIS 2023 – Wszystko dla Chorych otrzymali:

Prof. Anna Latos-Bieleńska, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

W 1997 r. utworzyła Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych, który jest największym tego typu rejestrem w Unii Europejskiej. Jest specjalistką genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej, przewodniczącą Rady ds. Chorób Rzadkich.

Osoby z chorobami rzadkimi mają w niej Wielkiego Przyjaciela i Orędownika. Podchodzi do nich z niezwykłym szacunkiem, bo jak powtarza: „Uczę się od nich i dzięki nim wzrastam w człowieczeństwie”.

Doskonale pamięta pacjentów z chorobą rzadką, których udało jej się zdiagnozować po pierwszym spojrzeniu, kiedy to rozpoznała ultrarzadki zespół, znany jej wcześniej tylko z piśmiennictwa naukowego i zdjęć w publikacjach naukowych. Ma też pacjentów, których rozpoznanie udało jej się ustalić po wielu latach, gdy zostały wprowadzone nowe metody badań klinicznych. Z wieloma pacjentami przyjaźni się, pamięta też takich, którzy zrobili na niej niezwykłe wrażenie postawą życiową albo osobowością.

Prof. Anna Latos-Bieleńska z nagrodą Wszystko dla Pacjentów, za działalność na rzecz chorych z chorobami rzadkimi

Prof. Jan Lubiński, kierownik Katedry Onkologii i Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych, specjalista w dziedzinie patomorfologii oraz genetyki klinicznej

Światowej sławy genetyk, twórca rejestru nowotworów rodzinnych, badacz nowotworów dziedzicznych. Dzięki niemu powstała sieć onkologicznych poradni genetycznych, a przede wszystkim wielu pacjentów zyskało szansę na życie dzięki wczesnej diagnostyce genetycznej. Niedawno jego zespół wykrył nową mutację genetyczną wysokiego ryzyka predysponującą do zachorowań na nowotwory.

Obecnie pracuje nad projektem, którego celem jest pokazanie korelacji stężenia określonych pierwiastków a ryzykiem nowotworu. Propaguje wiedzę na temat korelacji stężeń selenu, cynku, arsenu w organizmie a zachorowaniem na nowotwory. Zachęca do wykonywania badań tych pierwiastków w organizmie, gdyż dzięki odpowiedniej diecie i suplementacji można zapobiec pojawieniu się nowotworu, a w przypadku zachorowania poprawić rokowanie.

Prof. Jan Lubiński z nagrodą: Wszystko dla Pacjentów

Prof. Tomasz Dzierżanowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej, dyrektor medyczny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Lekarz z powołania, towarzyszy pacjentom w trudnych drogach, stara się zrobić wszystko, by nie byli sami i żeby nie towarzyszył im ból. Zajmuje się medycyną paliatywną, opiekuje pacjentami z chorobami zagrażającymi życiu, gdy w znacznym stopniu towarzyszy im trudny do zniesienia ból. „Mówi: „Dziś zbyt często zapominamy, że życie kończy się śmiercią. Umieranie, śmierć i cierpienie są elementami życia”.. Ważne jest to, żeby nie pozostawiać osoby odchodzącej samotnej, za parawanem w szpitalu, bo śmierć w samotności to najgorszy rodzaj odchodzenia”. Pomaga pacjentom osobiście, walczy też o zmiany w organizacji opieki paliatywnej i poprawie dostępności do niej.

Prof. Tomasz Dzierżanowski z nagrodą Omnia pro Infirmis: Wszystko dla Pacjentów

Konferencja Wizjonerzy Zdrowia 2023 Wizjonerzy Zdrowia Wprost: Podsumowania, priorytety, wyzwania

Podczas konferencji „Wizjonerzy Zdrowia Wprost: Podsumowania, priorytety, wyzwania” chcemy wraz z przedstawicielami najważniejszych instytucji publicznych zajmujących się ochroną zdrowia, ekspertami medycznymi i pacjentami podsumować 2023 rok w ochronie zdrowia: podkreślić zmiany legislacyjne, organizacyjne oraz zmiany w dostępie do leków; chcemy również określić najważniejsze priorytety na 2024 rok: zarówno organizacyjne, jak w polityce lekowej. Do paneli zaprosimy przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, AOTMiT, ekspertów systemu ochrony zdrowia, ekspertów medycznych, przedstawicieli pacjentów.

27 listopada 2023

Miejsce:
Novotel Warszawa Centrum
Sala Róża, parter
Marszałkowska 94/98
Warszawa
09:00 – 17:00
Część I
09:00 – 10:30
Panel 1
10:45 – 11:45
Panel 2
12:00 – 13:00
Panel 3
13:15 – 14:15
Panel 4
14:30 – 15:30
Panel 5
16:00 – 17:00
Panel 6
19:00 – 21:30
Część II

Panel 1Zdrowie na nową kadencję. Wyzwania i rekomendacje: profilaktyka, organizacja, leczenie, skrócenie kolejek, jakość

Uczestnicy:
 • prof. Paweł Balsamadiunkt I Katedry i Klinki kardiologii, WUM; członek zarządu Sekcji Rytmu Serca, PTK
 • Maciej Banachprezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego
 • prof. dr hab. n. Marcin CzechPrezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
 • prof. Urszula Demkowimmunolog, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska 2050
 • prof. Robert Gilkierownik Kliniki Kardiologii Inwazyjnej CMKP w Państwowym Instytucie Badawczym MSWiA, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • dr Łukasz Jankowskiprezes Naczelnej Izby Lekarskiej
 • Anna ŚliwińskaPolskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Prof. Bogdan Wojtyniakzastępca dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- PZH
Czytaj także:

Panel 2Czy cywilizacja nas pokona? Niezakaźne epidemie XXI wieku: choroby serca, otyłość, cukrzyca

Uczestnicy:
 • Maciej MiłkowskiPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-SobotkaDyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
 • prof. Mariusz Wyleżołkierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej, Szpital Czerniakowski w Warszawie
 • prof. Beata NaumnikI Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • prof. Rajmund Michalskiprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki
 • prof. Wiesław Tarnowskiprezes Elekt Towarzystwa Chirurgów Polskich
Czytaj także:

Panel 3Immunoterapia i leczenie celowane w nowotworach litych i nowotworach hematologicznych

Uczestnicy:
 • Maciej MiłkowskiPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Krystyna Wechmannprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych
 • dr Maciej KaweckiKlinika Onkologii i Radioterapii NIO-PIB
 • prof. Krzysztof Giannopouloskierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • dr n. med. Joanna Strebkonsultant wojewódzka w Małopolsce w dziedzinie onkologii, specjalistka onkologii klinicznej ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • prof. Ewa Lech-Marańdakrajowy konsultant w dziedzinie hematologii
 • Iga RawickaFundacja EuropaColon Polska
Czytaj także:

Panel 4Wprost o rewolucji w chorobach rzadkich. Diagnostyka, nowoczesne terapie

Uczestnicy:
 • Maciej MiłkowskiPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • prof. dr hab. n. Marcin CzechPrezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
 • prof. Jolanta Sykut-Cegielskakrajowa konsultant w dziedzinie pediatrii metabolicznej
 • Kamila Anna Dratkowiczprezes Fundacji HypoGenek
 • prof. Przemysław Mitkowskiprezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • Dorota Korycińskaprezes Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska
 • Stanisław Maćkowiakprezes Federacji Pacjentów Polskich
 • Zbigniew Pawłowskiprezes Stowarzyszenia Pacjentów z Amyloidozą
Czytaj także:

Panel 5Wprost o wyzwaniach epidemiologicznych i chorobach społecznych. Działania prozdrowotne

Uczestnicy:
 • Maciej MiłkowskiPodsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • prof. Konrad Rejdakprezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
 • dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-SobotkaDyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
 • prof. Brygida KwiatkowskaKrajowy konsultant ds. reumatologii, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.
 • prof. Bolesław Samolińskikierownik Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego, Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM
 • Anna Bilska-Kublikdyrektor Departamentu Polityki Wynagrodzeń, Alior Bank S.A.
Czytaj także:

Panel 6Amyloidozy TTR w kontekście najnowszych polskich i europejskich wytycznych dot. postępowania terapeutycznego w ATTR

Uczestnicy:
 • prof. Przemysław Mitkowskiprezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • dr n. med. Jakub GierczyńskiMBA, ekspert systemu ochrony zdrowia
 • dr n. med. Katarzyna HolcmanKlinika Chorób Serca i Naczyń Zakład Medycyny Nuklearnej Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • prof. Jacek Grzybowskikierownik Oddziału Kardiomiopatii w Narodowym Instytucie Kardiologii
 • prof. Piotr Podoleckierownik Kliniki, Pełnomocnik Dyrektora ds. Chorób Rzadkich w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II
 • Jakub Adamskidyrektor Departamentu Współpracy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.
 • Igor GrzesiakInstytut Praw Pacjenta
 • Zbigniew Pawłowskiprezes Stowarzyszenia Pacjentów z Amyloidozą

Część IIGala wręczenia nagród „Wizjoner Zdrowia 2023”

Laureaci Wizjonerzy Zdrowia 2023

W edycji jesiennej 2023 roku Kapituła przyznała 17 nagród w następujących kategoriach:

Nagroda Główna Wizjoner Zdrowia 2023
Maciej Miłkowski Wiceminister Zdrowia
Wizjoner Systemu Ochrony Zdrowia
prof. Marek Rękas
Wizjoner Zdrowia Publicznego
prof. Marcin Czech
Wizjonerska Osobowość
prof. Zbigniew Nawrat
Wizjoner Pracodawca
Alior Bank S.A.
Wizjoner Społecznik
Kamila Dratkowicz Fundacja HypoGenek
Małgorzata Maksymowicz Grupa Rak Płuca
Wizjoner Edukator
prof. Rajmund Michalski
Wizjoner Humanista w Medycynie
ks. Tomasz Marek Trzaska
Wizjonerski Program Profilaktyczno Edukacyjny
Boehringer Ingelheim za kampanię „Dłuższe życie z cukrzycą”
Wizjonerska Kampania Edukacyjna – MASZ WYBÓR
Krystyna Wechmann, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”
Anna Hencka-Zyser, Fundacja Spa for Cancer Friends for Cancer
Wizjonerski Program Edukacyjny
Pacjent Wykluczony, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Ambasadorka Zdrowia
dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
Ambasador Poprawy Jakości Życia Pacjentów
VIATRIS
Nagroda Specjalna
prof. Mariusz Wysocki
OMNIA PRO INFIRMIS 2023
prof. Anna Latos -Bieleńska,
prof. Jan Lubiński,
prof. Tomasz Dzierżanowski

Partnerzy

 • Partnerzy
 • AstraZeneca
 • Boehringer Ingelheim
 • Novo Nordisk

Edycje Wizjonerzy Zdrowia

Statuetki „Wizjonerzy Zdrowia”

Zdrowie Wprost