Wizjonerzy Zdrowia Wprost 2023 – edycja wiosenna: nagrodziliśmy wybitne osobowości medycyny

Wizjonerzy Zdrowia Wprost 2023 – edycja wiosenna: nagrodziliśmy wybitne osobowości medycyny

Dodano: 
Wizjonerzy Zdrowia Wprost 2023
Wizjonerzy Zdrowia Wprost 2023
Onkolodzy, kardiolodzy, ale też lekarze zajmujący się leczeniem chorób rzadkich – w tym roku statuetki Wizjonerów Zdrowia przyznano aż w 12 kategoriach. Nie zabrakło nagród za nowatorskie rozwiązania w medycynie oraz dla pacjentów.

Uroczysta Gala Wizjonerzy Zdrowia 2023 była poprzedzona trwającą przez cały dzień konferencją "Wizjonerzy Zdrowia: System ochrony zdrowia w Polsce. Recepta na przyszłość", podczas której eksperci, pacjenci i decydenci podpowiadali, jakie rozwiązania trzeba przyjąć, by wydłużyć życie Polaków, poprawić sytuację pacjentów cierpiących na choroby onkologiczne, cywilizacyjne oraz choroby rzadkie.

Uroczystą Galę Wizjonerzy Zdrowia 2023 otworzyli Katarzyna Gintrowska, prezes PMPG Polskie Media, i minister zdrowia Adam Niedzielski.

Uroczystą Galę otworzyli: Katarzyna Gintrowska i minister Adam Niedzielski

Nagroda Wizjonerzy Zdrowia Wprost jest przyznawana osobom, które mają odwagę dokonywać zmian, które istotnie wpływają na życie pacjentów, polską naukę, system ochrony zdrowia. W tym roku Kapituła nagrody Zaufania przyznała nagrody wybitnym lekarzom, naukowcom, a także pacjentom, którzy społecznie działają na rzecz innych. Nagrody zostały też przyznane za nowatorskie rozwiązania.

Nagroda Główna

W tym roku nagrodę główną otrzymało trzech lekarzy zajmujących się leczeniem nowotworów: prof. Maciej Krzakowski, prof. Adam Maciejczyk, prof. Piotr Rutkowski – za wprowadzanie kompleksowych zmian w leczeniu onkologicznym i organizacji opieki nad pacjentami onkologicznymi.

Prof. Piotr Rutkowski, prof. Adam Maciejczyk i prof. Maciej Krzakowski z Nagrodą Główną Wizjonerzy Zdrowia 2023. Nagrodę wręczali Katarzyna Gintrowska, prezes PMPG, i minister zdrowia Adam Niedzielski

Prof. Maciej Krzakowski
to specjalista w zakresie onkologii klinicznej i radioterapii, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii-Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Ceniony przez pacjentów jako lekarz, od wielu lat zajmuje się leczeniem chorych na nowotwory płuca i klatki piersiowej. Gdy został konsultantem krajowym, wyznaczył sobie kilka zadań; jednym z nich było stworzenie specjalizacji onkologia kliniczna, drugim – stworzenie wytycznych diagnostyki i leczenia w poszczególnych nowotworach. Te zadania systematycznie realizuje, zmieniając sytuację chorych na nowotwory.

Był m.in. prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przewodniczącym Krajowej Rady ds. Onkologii, brał udział w opracowaniu założeń Krajowej Sieci Onkologicznej i Narodowej Strategii Onkologicznej.

Prof. Maciej Krzakowski z nagrodą główna Wizjonerzy Zdrowia 2023

Prof. Adam Maciejczyk
to specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii, przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii, były prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, przewodniczący Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Brał udział w tworzeniu Narodowej Strategii Onkologicznej i Krajowej Sieci Onkologicznej, kieruje pilotażem KSO w województwie dolnośląskim, jak również wdrażaniem krajowej Sieci Onkologicznej w całej Polsce.

Prof. Adam Maciejczyk z Nagrodą Główną Wizjonerzy Zdrowia 2023

Prof. Piotr Rutkowski j
est prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, kierownikiem Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, pełnomocnikiem dyrektora ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych. Specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, jeden z najczęściej cytowanych polskich naukowców na świecie. Upowszechnił stosowanie w Polsce immunoterapii i leczenia celowanego, a stworzony przez niego ośrodek leczenia czerniaków i mięsaków jest jednym z najlepszych w Europie i na świecie. Współtworzył Narodową Strategię Onkologiczną.

Prof. Piotr Rutkowski, prof. Adam Maciejczyk i prof. Maciej Krzakowski z Nagrodą Główną Wizjonerzy Zdrowia 2023


Wizjonerska Osobowość

prof. Przemysław Mitkowski,
prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca, I Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W pracy klinicznej od lat zajmuje się m.in. zaburzeniami rytmu serca, urządzeniami do elektroterapii serca oraz leczeniem inwazyjnym w chorobie niedokrwiennej serca. Jego wizją jest stworzenie innowacyjnego systemu opieki zdrowotnej, który będzie uwzględniał potrzeby pacjentów, ale także zapewniał kompleksową diagnostykę i profilaktykę.

Jako prezes największej organizacji polskiego środowiska kardiologicznego wdraża w życie wizje zmian: niedawno Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, wraz z Polskim Towarzystwem Lipidologicznym ogłosiło 2023 Rokiem Walki z Hipercholesterolemią.

Prof. Przemysław Mitkowski z nagrodą Wizjonerska Osobowość

prof. Karina Jahnz-Różyk,
kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, krajowy konsultant w Dziedzinie Alergologii. Wybitna lekarka i farmakoekonomistka, od lat czyni starania, aby pacjenci w Polsce byli leczeni zgodnie ze światowymi standardami. Jej działania szczególnie doceniają pacjenci cierpiący na choroby alergiczne, jak również osoby z rzadkimi chorobami autozapalnymi oraz dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym, w których imieniu osobiście angażuje się, apelując o poprawę standardów opieki. Zaangażowana w pracę na rzecz chorych, życzliwa, empatyczna, wspiera nie tylko pacjentów, ale też ich rodziny.

Prof. Karina Jahnz-Różyk z nagrodą Wizjonerska Osobowość


Wizjoner 2023 Nauka

prof. Piotr Trzonkowski,
kierownik Katedry i Zakładu Immunologii Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wyznaczył i pokazał nową drogę walki z chorobami autoimmunologicznymi. Prowadzone przez niego badania nad komórkami TREGS (T-regulatorowymi) są szansą na stworzenie innowacyjnej terapii, która będzie wykorzystana w leczeniu wczesnych postaci cukrzycy typu 1, zapobieganiu cukrzycy typu 1. Profesor jako pierwszy na świecie, wraz z prof. Małgorzatą Myśliwiec i prof. Natalią Marek-Trzonkowską z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zastosował komórki regulatorowe w terapii cukrzycy typu 1 i nadal te prace rozwija. Zmodyfikowane komórki regulatorowe mogą być także wykorzystywane w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, m.in. stwardnienia rozsianego, stwardnienia zanikowego bocznego.

Prof. Piotr Trzonkowski z nagrodą Wizjonerzy Zdrowia w kategorii Nauka


Wizjoner Zdrowia Publicznego

prof. Mariusz Bidziński,
kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii, krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Za cel działania postawił sobie poprawę wyników leczenia nowotworów ginekologicznych w Polsce, które wciąż odbiegają od innych krajów – z powodu późnego diagnozowania, braku optymalnej kwalifikacji do leczenia, wykonywania operacji w ośrodkach, które nie mają pod tym względem odpowiedniego doświadczenia. Od wielu lat jest niekwestionowanym autorytetem w leczeniu schorzeń ginekologiczno-onkologicznych. Przez pacjentki ceniony za profesjonalizm i takt. Dąży do stworzenia w Polsce sieci ośrodków zajmujących się leczeniem nowotworów ginekologicznych, szczególnie Ovarian Cancer Units, zajmujących się leczeniem raka jajnika, a także do poprawy efektywności profilaktyki i zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Prof. Mariusz Bidziński z nagrodą Wizjoner Zdrowia Publicznego 2023


Wizjonerskie rozwiązania w medycynie

prof. Robert Rejdak,
kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, wybitny specjalista w zakresie chirurgii zaćmy oraz chirurgii ciała szklistego i siatkówki, zaangażowany w niesienie pomocy pacjentom pacjentów, którzy doznali uszkodzenia narządu wzroku w czasie wojny w Ukrainie.

Dąży do wykorzystywania nowoczesnych technologii w niesieniu pomocy pacjentom. Najnowszym projektem jest OKOBUS: specjalny autobus, w którym są wykonywane zdjęcia dna oka oraz badanie Angio-OCT, które zarejestrują nawet najwcześniejsze objawy cukrzycowego obrzęku plamki. To interdyscyplinarny projekt, w który są zaangażowani m.in. eksperci okulistyki i informatyki. Sztuczna inteligencja pozwoli na wczesne „wychwycenie” pacjentów wymagających pogłębionej diagnozy i leczenia w zakresie cukrzycowego obrzęku plamki.

Prof. Robert Rejdak z nagrodą Wizjonerzy Zdrowia w kategorii Wizjonerskie Rozwiązania w Medycynie


Wizjonerskie Technologie w Medycynie

Philips.
Firma jest liderem w dziedzinie technologii medycznych, w tym diagnostyki obrazowej, leczenia opartego na technikach obrazowania, monitorowania, informatyki medycznej. Współpracuje z ekspertami z całego świata, by stworzyć najbardziej innowacyjne rozwiązania w medycynie, które nie tylko usprawniają opiekę nad pacjentem, ale także poprawiają działanie systemu ochrony zdrowia. Nowe rozwiązania dbają też o środowisko naturalne, kładą nacisk na redukcję użytych do produkcji surowców, wdrożenie rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego.

Wizjonerskie technologie to także działania edukacyjne, które firma prowadzi m.in. we współpracy z United Nation Global Compact Polska i innymi partnerami, czego wynikiem jest opublikowany w 2022 roku raport „Zielone Szpitale”.

Wizjonerskie Technologie w Medycynie: nagrodę dla firmy Philips odbiera Michał Szczechula


Lekarz Społecznik

prof. Mariusz Wyleżoł,
kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej w Szpitalu Czerniakowskim w Warszawie.

Prof. Wyleżoł to wybitny specjalista z zakresu chirurgii bariatrycznej, znakomity chirurg, pełen empatii i zrozumienia dla chorych. Z ogromnym zaangażowaniem broni praw pacjentów z chorobą otyłościową, edukując, że jest to choroba, którą można leczyć. Inicjator zmian w zakresie kompleksowego leczenia otyłości. W przystępny sposób oswaja opinię publiczną z trudnymi zagadnieniami, zwracając uwagę, że otyłość to choroba, a nie wybór czy wina chorego.

Prof. Mariusz Wyleżoł z nagrodą Wizjoner Lekarz Społecznik

dr hab. Marta Kałużna-Oleksy,
prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca

Specjalista kardiologii, która również angażuje się w bezpośrednie działania na rzecz pacjentów z niewydolnością serca jako prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca. Ta podwójna rola pozwala jej na szersze spojrzenie na potrzeby pacjentów i konsekwentne ich spełnianie. To m.in. dzięki jej staraniom problem niewydolności serca – zarówno ze zredukowaną, jak z zachowaną frakcją wyrzutową – stał się słyszalnym głosem ponad miliona pacjentów w Polsce, także tych, którzy przez lata nie mieli dostępu do skutecznego leczenia.

Prof. Marta Kałużna-Oleksy z nagrodą Lekarz Społecznik Wizjonerzy Zdrowia


Wizjoner Humanista w Medycynie

o. Filip Buczyński,
prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Od lat pełni funkcję Przewodniczącego Rady Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, które skupia dziecięce hospicja z całej Polski. Franciszkanin, psychoterapeuta. Certyfikowany psychoonkolog i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Prowadzone przez niego hospicjum zajmuje się dziećmi w stanie terminalnym, prowadzi także hospicjum perinatalne, oddział stacjonarny dla dzieci, organizuje także opiekę wytchnieniową dla rodziców. W wyjątkowy sposób służy nieuleczalnie chorym dzieciom, a także ich rodzicom. Od roku pomaga też dzieciom z ukraińskich hospicjów. Powtarza, że im więcej dajemy innym, tym więcej otrzymujemy i że do „narodzin dla nieba” można się przygotować. Starsza młodzież musi mieć zagwarantowane, że jest kochana i że poradzimy sobie tu, na ziemi, i kiedyś się spotkamy. A małe dziecko tam, gdzie trafi, znikną wszystkie ograniczenia, które ma na ziemi…

O. Filip Buczyński z nagrodą Wizjoner Humanista w Medycynie


Wizjonerski Program Edukacyjny

Pacjent Wykluczony Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Gdy powstawał program Pacjent Wykluczony, leczenie onkologiczne nie było nawet traktowane jak ratujące życie. Diagnostyka często trwała wiele tygodni, a pacjenci byli zagubieni w systemie, wykluczeni z szans na optymalne leczenie.

Ten program został stworzony po to, by nieść realną pomoc: taką, jakiej potrzebował chory, któremu z dnia na dzień zawalał się świat, gdyż dowiadywał się o diagnozie nowotworu. I nie wiedział, gdzie iść, gdzie się diagnozować i leczyć. Dzięki programowi „Pacjent Wykluczony” mógł zadzwonić: a telefon był czynny niemal przez 24 godziny na dobę.

Program stworzony przez pacjentów dla pacjentów. Pomógł setkom chorych onkologicznie, którzy otrzymali radę, gdzie i jak się leczyć oraz wsparcie psychiczne.

Jan Salamonik i Krystyna Wechmann z nagrodą Wizjonerski Program Edukacyjny za program Pacjent Wykluczony Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych


Ambasador Zdrowia

Irena Rej,
prezes Izby Gospodarczej Farmacja Polska

Od wielu lat jedną z najważniejszych osób w polskim systemie ochrony zdrowia; nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, a to, czego się podejmie, doprowadzi do skutku. Z wykształcenia jest psychologiem, dlatego podkreśla, że fundamentem jest współpraca i otwartość na dialog.

Priorytetem jest dla niej zdrowie, o czym świadczy pakiet rozwiązań ułatwiających dostęp do leków dla grupy 75+,a ostatnio również stworzenie, wspólnie z kilkoma organizacjami pacjenckimi, Koalicji Wspólnie dla Zdrowia Kobiet, której celem jest działanie na rzecz poprawy zdrowia kobiet, rozpoczynając raka piersi.

Irena Rej z nagrodą Ambasador Zdrowia


Ambasadorzy Poprawy Jakości Życia Pacjentów

Dr Marek Karwacki,
koordynator Centrum Koordynowanej Opieki Medycznej nad Pacjentami Neurofibromatozami i Pochodnymi im RASopatiami w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Specjalistą w zakresie pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej z doktoratem w zakresie genetyki klinicznej. Pracuje w Katedrze i Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Z jego inicjatywy powstał program koordynowanej opieki nad pacjentami z neurofibromatozami i pochodnymi RASopatiami. Obecnie pełni oficjalnie funkcję Koordynatora CKOM NF/RAS UCK DSK WUM. Jest też sędzią Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warszawie.

Dorota Korycińska,
prezes Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska

Osoba niezwykle zaangażowana w działania na rzecz pacjentów i rodzin obciążonych chorobami rzadkimi. Jak podkreśla neurofibromatoza to choroba nieobliczalna i nieprzewidywalna, stąd jej marzeniem jest zapewnienie chorym systemowej opieki. „Wysiłki nas, lekarzy, spełzłyby na niczym, gdyby nie doskonała współpraca z jedyną w Polsce organizacją pacjencką służącą pacjentom z neurofibromatozą typu 1. To jej Prezeska, swoją nieugiętą postawą i zdeterminowaniem, stając się prawdziwą zadrą w oku polityków każdej z opcji, wypychana jednymi drzwiami wielokrotnie wracała przez inne, męcząc i zadręczając rządzących do skutku. Zwieńczeniem Jej dzieła jest program Koordynowanej Opieki Medycznej nad Pacjentami” – napisał o niej dr Marek Karwacki.

Dorota Korycińska z nagrodą Ambasador Poprawy Jakości Życia Pacjentów


Nagroda Specjalna

Dr n. med. Aleksandra Lewandowska,
SP ZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi, krajowy konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, jako konsultant krajowy i jako lekarz jest bardzo zaangażowana w tworzenie opieki psychologiczno-psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą. Podkreśla, że konieczne jest nie tylko stworzenie systemu opieki psychologiczno-psychiatrycznej, której do tej pory w Polsce nie było, ale też też rewolucja w polskim systemie edukacji.

Dr Aleksandra Lewandowska z Nagrodą Specjalną Wizjonerzy Wprost 2023

W uroczystości wzięli udział m.in. minister Adam Niedzielski, wiceminister Piotr Bromber, wiceminister Maciej Miłkowski, prezes NFZ Filip Nowak, prezes ABM Radosław Sierpiński.

Uroczysta Gala Wizjonerzy Zdrowia Wprost

Rozmowa z prof. Przemysławem Mitkowskim, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Laureaci Wizjonerzy Zdrowia 2023

W edycji wiosennej 2023 roku Kapituła przyznała 18 nagród w następujących kategoriach:

Nagroda Główna Wizjoner Zdrowia 2023
prof. Maciej Krzakowski, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Onkologii
prof. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
prof. Piotr Rutkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Wizjonerska Osobowość
prof. Karina Jahnz-Różyk, Wojskowy Instytut Medyczny – PIB, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Alergologii
Wizjonerska Osobowość
prof. Przemysław Mitkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Wizjonerskie Rozwiązanie w Medycynie
prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Wizjoner Nauki
prof. Piotr Trzonkowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
Wizjonerskie Technologie w Medycynie
Philips Polska
Wizjoner Zdrowia Publicznego
prof. Mariusz Bidziński, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Wizjoner Lekarz Społecznik
prof. Mariusz Wyleżoł, kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej, Szpital Czerniakowski w Warszawie
Wizjoner Lekarz Społecznik
dr hab. Marta Kałużna-Oleksy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca
Wizjoner Humanista w Medycynie
o. Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
Wizjonerski Program Edukacyjny
Pacjent Wykluczony, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Ambasador Zdrowia
Irena Rej, prezes Izby Gospodarczej FARMACJA POLSKA
Ambasador Poprawy Jakości Życia Pacjentów
Dorota Korycińska, prezes Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska,
dr Marek Karwacki, Centrum Koordynowanej Opieki Medycznej nad Pacjentami NF/RAS, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Nagroda Specjalna
dr n. med. Aleksandra Lewandowska, SP ZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi
Wizjoner z SERCEM
s. Wiktoria Maria, Hospicjum Sióstr Felicjanek im. bł. Hanny Chrzanowskiej w Warszawie

Edycje Wizjonerzy Zdrowia

Statuetki „Wizjonerzy Zdrowia”

Partnerzy

 • Partnerzy merytoryczni
 • Federacja pacjentów polskich
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • Polskie Amazonki
 • Fundacji OnkoCafe
 • PTLO
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Partnerzy
 • Novo Nordisk
 • MSD
 • Takeda
 • Swixx BioPharma
 • Sanofi
 • AstraZeneca
 • PHILIPS
 • Novartis
 • Sandoz
 • Centrum e-Zdrowia
 • Partner wspierający
 • Crowne Plaza Hotels & Resorts
Zdrowie Wprost